Els plans territorials són instruments del planejament destinats a obtenir una distribució més adequada dels usos sobre el territori.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30403
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departaments responsables:
    • Territori i Sostenibilitat
    • Altres departaments
  • Entitat responsable: Direcció General d'Urbanisme
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.