Delimitació municipal i territorial

Límits de les demarcacions territorials en què s'estructura l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les demarcacions territorials de competència municipal.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 10401
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Presidència
  • Entitats responsables:
    • Direcció General d'Administració Local
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: segons acords de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.