Tall cartogràfic de fulls a diferents escales.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10201
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: segons canvis oficials dels sistemes de referència.