Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC)

Conjunt d’estacions geodèsiques permanents, xarxes instrumentals, procediments, dades, comunicacions, programari, maquinari i suport tècnic, que té per objecte facilitar la determinació de coordenades a Catalunya. Inclou les xarxes locals que s'hagin establert seguint els procediments definits per la C4 i hagin estat validades per l'ICGC.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Canvi de sistema de referència ED50 a ETRS89

Detalls PCC

  • ID 10101
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: contínua per al Sistema de posicionament actiu