Localització i característiques de la xarxa d'alta tensió.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30605
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Empresa i Coneixement
  • Entitats responsables:
    • Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 3 anys.