Localització i característiques de la xarxa d'abastament d'aigua.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30602
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Agència Catalana de l'Aigua
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.