Mapa topogràfic que cobreix tot el territori de Catalunya i que s'obté aplicant processos de generalització automàtica i manual de la base topogràfica 1:5.000 de Catalunya.

Geodades

  • Mapa topogràfic 1:10.000 v1.1 - ICGC

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 00105
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.