Aixecaments topogràfics i cartografia topogràfica per a projectes de vialitat a escala 1:1.000 o més gran.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 00102
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Vicepresidència i Economia i Hisenda
 • Entitats responsables:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Infraestructures.cat
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.