Base i mapa topogràfics 1:50.000

Mapa topogràfic comarcal que cobreix tot el territori de Catalunya i del qual es deriva la base topogràfica 1:50.000 de Catalunya.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Base topogràfica 1:50.000 v3.1

Mapa topogràfic 1:50.000 v5.1

Detalls PCC

  • ID 00107
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.