Localització, extensió i distribució dels recursos energètics, tant pel que fa a les energies renovables (hidroelèctrica, bioenergia, eòlica, termal, solar, etc.), com a les no renovables (petroli, gas natural, carbó i urani).

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 32001
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Empresa i Coneixement
  • Entitat responsable: Institut Català d'Energia
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.