Base de dades del Nomenclàtor oficial de Catalunya

Recull de topònims oficialitzats i que, d'acord amb la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, de 7 de maig de 1998, ha de ser una obra de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies de viatge i altres productes informatius.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 10301
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Presidència
  • Vicepresidència i Economia i Hisenda
  • Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • Entitat responsable: Comissió de Toponímia de Catalunya
 • Freqüència d'actualització aconsellable: segons acords de la Comissió de Toponímia de Catalunya.