Base de dades de polígons industrials

Base de dades que recull la localització i les característiques dels polígons d'activitat econòmica de Catalunya.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • ID 30804
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Empresa i Coneixement
 • Entitats responsables:
  • Direcció General d'Indústria
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.