Xarxa d'estacions i registres de control de la contaminació atmosfèrica (emissions i immissions)

La xarxa d'estacions de control de la qualitat de l'aire de Catalunya, Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), disposa d'una sèrie d'estacions que enregistren valors d'immisió que permeten conèixer la qualitat de l'aire en determinades zones puntuals del territori. La Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) monitoritza els contaminants emesos per focus concrets.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 30702
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Freqüència d'actualització aconsellable:
    • XEAC: continua segons modificacions.
    • XVPCA: màxim 1 any.