Xarxa d'estacions i registre de dades meteorològiques

Inclou dades de l'estació de radiosondatges, del satèl·lit meteorològic Meteosat, de la Xarxa de Detectors de Descàrregues Elèctriques (XDDE), de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD), de la Xarxa d'Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) i de la Xarxa d'Estacions Nivometeorològiques (XANIC).

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 30701
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració General de l'Estat
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Servei Meteorològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.