Georeferenciació d'explotacions ramaderes i emergències de salut pública

Anàlisi i distribució territorial d'epidèmies.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30902
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.