Caracterització de les masses d'aigua

Conjunt d'informació format per:

  • Caracterització de les masses d'aigua: Identificació de les masses d’aigua per unitats de gestió (badies, aigües costaneres, embassaments, estanys, estuaris, rius, aigües subterrànies i zones humides).
  • Estat de les masses d'aigua: Estat de les masses d’aigua per unitats de gestió (badies, aigües costaneres, embassaments, estanys, estuaris, rius, aigües subterrànies i zones humides).

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10802
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys; lligat a normativa europea.