Base-mapa hidrogeològic 1:250.000

Base d'àrees hidrogeològiques de Catalunya.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 20405
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 10 anys.