Mapes de capacitat acústica (MCA) i mapes estratègics de soroll (MES)

D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 31104
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
 • Entitats responsables:
  • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable:
  • MCA: màxim 10 anys.
  • MES: màxim 5 anys.