Límits de les diferents figures territorials que es deriven de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça i que es classifiquen com de règim especial (v.6). Límits de refugis de pesca i de zones de pesca controlada.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 31114
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Freqüència d'actualització aconsellable: segons publicació de canvis al DOGC.