Inclou estadístiques generals sobre salut, estadístiques i distribució geogràfica i per grups de població de patologies, i dades per avaluar la qualitat dels serveis sanitaris.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30501
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Salut
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.