Mapa urbà de Catalunya (MUC), aixecaments topogràfics i cartografia topogràfica d'àmbits urbans i urbanitzables a escala 1:1.000 i 1:500.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Cartografia topogràfica 2D i 3D 1:500 v2.0

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.2

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.1.5

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.1

Detalls PCC

  • ID 00101
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 3 anys.