Noms de zones, regions, localitats... o qualsevol tret geogràfic o topogràfic d’interès públic o històric.