Localització i característiques de les infraestructures que integren la xarxa de regs destinada al subministrament d'aigua per a l'activitat agrícola. Inclou la delimitació dels àmbits regats.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 30904
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departaments responsables:
    • Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
    • Vicepresidència i Economia i Hisenda
  • Entitat responsable: infraestructures.cat
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.