Inventari d'espais d'interès geològic i inventari de zones humides

Delimitacions de l'inventari d'espais d'interès geològic i delimitacions de l'inventari de zones humides.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 31803
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.