Zones geogràfiques caracteritzades per unes condicions ecològiques específiques.