Base-mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000

Mapa de contingut geològic que cobreix les zones residencials i industrials. Incorpora informació sobre l'estructura geològica del subsòl urbà, reblerts, sediments i substrats, i que facilitarà la identificació d'àrees geològicament sensibles o de risc.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 20407
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 10 anys.