Base-mapa geològic 1:25.000

Mapa geològic que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre totes les formacions geològiques, tant les antigues com les recents, així com les d'origen antròpic.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 20401
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 10 anys.