Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 (MTC-50M) v5.1

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 (MTC-50M) v5.1

Classificació PCC: 00107 - Base i mapa topogràfics 1:50 000

Classificació INSPIRE: Grup 0–1. Referencial topogràfic

 

El conjunt d’informació del Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 conté la representació del territori de Catalunya mitjançant cartografia topogràfica contínua a escala 1:50 000, complementada amb informació de naturalesa administrativa.

Serveix com a cartografia de referència útil per al desenvolupament de la planificació territorial, d’activitats tècniques, de gestió i de lleure.

El Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 recobreix la superfície de Catalunya i es distribueix segons el tall MTN (90 fulls).

A partir del conjunt del Mapa topogràfic de Catalunya, i després d’incorporar-hi informació turística, es genera el Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, que es distribueix per comarques.

Les dades del mapa representen informació relativa a l’altimetria, la planimetria, els límits administratius, la coberta vegetal i la toponímia i retolació. En el Mapa comarcal s’hi representa també informació turística amb pictogrames i emfatitzant alguns topònims.

 

 

Propòsit

 • Servir de base de referència útil per al desenvolupament de:
  • Base cartogràfica digital
  • Planificació territorial
  • Activitats tècniques
  • Activitats de gestió
  • Activitats de lleure
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya

Sistema de referència:

 • horizontal:
 • vertical:

 

ETRS89

Nivell mig de la mar a Alacant

Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:50 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Punt, Línia, Polígon

 

Qualitat

Exactitud posicional (X, Y): 10 metres

Altres controls de qualitat:

 • Completesa
 • Consistència conceptual
 • Validesa temporal i consistència temporal
 • Classificació correcta

Captació

Restitució monoscòpica sobre ortofotos.

Informació de gabinet:

 • Bases i fitxers cartogràfics digitals de l’ICGC
 • Fonts documentals diverses
 • Treball de camp

Manteniment

S’actualitza cada 2 anys

 

Distribució i documentació

Dades

 • Descàrrega:
  • DGN (tall MTN)
  • MrSID (tall comarcal)
 • Centre d'Atenció a l'Usuari:
  • GeoTIFF (tall comarcal)
  • paper (tall comarcal)
 • Serveis WMS: capa única
 • Visor VISSIR

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya