Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 (MTC-100M) v1.1

Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 (MTC-100M) v1.1

Classificació PCC: 00108 - Base i mapa topogràfics 1:100 000

Classificació INSPIRE: Grup 0–1. Referencial topogràfic

 

El conjunt d’informació del Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 conté la representació del territori de Catalunya mitjançant cartografia topogràfica contínua a escala 1:100 000, coherent amb la sèrie de cartografia topogràfica 1:50 000 v5.1, amb informació temàtica i de detall.

Serveix com a cartografia de referència útil per al desenvolupament de la planificació territorial, d’activitats tècniques, de gestió i de lleure.

El Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 recobreix la superfície de Catalunya i es distribueix segons el tall MTN (29 fulls).

A partir del conjunt del Mapa topogràfic de Catalunya, i després d’aplicar efectes visuals i incorporar-hi els elements perifèrics, es genera el Mapa comarcal de Catalunya 1:100 000 que es distribueix segons un tall geogràfic (agrupacions de comarques).

Els elements cartografiats provenen de la generalització del Mapa topogràfic 1:50 000. Els objectes són captats seguint els criteris de selecció i de generalització establerts per a l'escala, i que figuren en el diccionari.

Les dades del mapa representen informació relativa a l’altimetria, la planimetria, els límits administratius, la coberta vegetal i la toponímia.

 

 

Propòsit

 • Servir de base de referència útil per al desenvolupament de:
  • Planificació territorial
  • Activitats tècniques
  • Activitats de gestió
  • Activitats de lleure
 • Donar resposta a altres usos:
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya

Sistema de referència:

 • horizontal:
 • vertical:

 

ETRS89

Nivell mig de la mar a Alacant

Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:100 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Punt, Línia, Polígon

 

Qualitat

Exactitud posicional (X, Y): 20 metres

Altres controls de qualitat:

 • Completesa - Omissió
 • Consistència lògica - Consistència conceptual
 • Exactitud temàtica - Correcció de la classificació

Captació

Generalització del Mapa topogràfic 1:50 000.

Informació de gabinet:

 • Bases i fitxers cartogràfics digitals de l’ICGC
 • Fonts documentals diverses

Manteniment

La periodicitat d’actualització està determinada per la disponibilitat de l'actualització de l'MTC-50M i de la informació de gabinet.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya