Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 (MT-10M) v1.1

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 (MT-10M) v1.1

Classificació PCC: 00105 - Mapa topogràfic 1:10 000

Classificació INSPIRE: Grup 0–1. Referencial topogràfic

 

Mapa topogràfic que representa amb fidelitat geomètrica la morfologia del terreny i els objectes geogràfics més característics presents en el territori, ja siguin naturals o artificials, i que ocupen una posició determinada sobre la superfície terrestre.

Serveix com a mapa de referència d’ús generalitzat per a aplicacions fonamentalment tècniques i com a representació gràfica del territori.

Recobreix totalment la superfície de Catalunya i està estructurada en 1122 fulls, que s’empren com a unitats de distribució del producte.

El mapa recull informació relativa al relleu, la hidrografia, les vies de comunicació, el poblament i les infraestructures auxiliars, la toponímia, els punts de referència i un conjunt reduït de cobertes del sòl i vegetació.

L'escala de referència és 1:10 000.

 

 

Propòsit

 • Servir de cartografia de referència útil per al desenvolupament de:
  • Planificació territorial
  • Activitats de gestió
  • Activitats tècniques
 • Donar resposta a altres usos:
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya

Sistema de referència:

 • horizontal:
 • vertical:

 

ETRS89

Nivell mig de la mar a Alacant

Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:10 000
Representació Ràster
Coordenades X, Y

 

Qualitat

Exactitud posicional:

 • Planimetria: 1,5 m
 • Altimetria: 1,7 m

Altres controls de qualitat:

 • Classificació correcta
 • Consistència geomètrica i topològica
 • Coherència altimètrica i continuïtat entre fulls
 • Completesa

Captació

Generalització automàtica i manual a partir de la BT-5M, i rasterització.

Manteniment

Prioritat: Dades més antigues o zones amb forta dinàmica de canvi territorial.

Període: 4 anys

 

Distribució i documentació

Dades

 • Descàrrega (per fulls): MrSID
 • Centre d'Atenció a l'Usuari:
  • Paper a la demanda 1:10 000
  • GeoTIFF, PDF
 • Serveis WMS: capa única
 • Visor VISSIR

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya