Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Mapa geol√≤gic de Catalunya 1:25 000 v1.0

Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 v1.0

Classificació PCC: 20401 - Base i mapa geològic 1:25 000

Classificaci√≥ INSPIRE: Grup II‚Äď4. Geologia

 

Mapa geològic que recobreix totalment la superfície de Catalunya i que proporciona informació homogènia sobre totes les formacions geològiques, tant les antigues com les recents, així com les d’origen antròpic.

Està estructurat en 301 fulls, que s’empren com a unitats de distribució del producte.

Està dirigit a usuaris capacitats per a llegir i interpretar informació geològica i, amb certes limitacions, a usuaris no especialitzats.

El contingut del mapa permet, segons el nivell de l’usuari, la identificació de la composició litològica en un punt concret del territori en superfície, la interpolació de les dades geològiques de superfície en profunditat i la deducció de la successió d’esdeveniments geològics al llarg del temps.

L'escala de referència és 1:25 000.

 

 

Propòsit

 • Servir de base geol√≤gica de refer√®ncia √ļtil per al desenvolupament de:
  • Planificaci√≥ territorial
  • Activitats de gesti√≥
  • Activitats t√®cniques
 • Donar resposta a altres usos:
  • Representaci√≥ en visors geogr√†fics
  • Descarregar dades
  • Consultar informaci√≥
  • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89, ED50
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:25 000
Representació Ràster
Coordenades X, Y

 

Qualitat

Exactitud posicional:

 • Planimetria: 1 m
 • Altimetria: 1,5 m

Altres controls de qualitat:

 • Classificaci√≥ correcta
 • Consist√®ncia geom√®trica i topol√≤gica
 • Coher√®ncia altim√®trica i continu√Įtat entre fulls
 • Completesa

Captació

Restitució i actualització fotogramètrica.

Manteniment

Prioritat: Dades més antigues o zones amb forta dinàmica de canvi territorial

Període: 4 anys.

 

Distribució i documentació

Dades

 • Desc√†rrega (cat√†leg): GeoPDF (per fulls)
 • Centre d'Atenci√≥ a l'Usuari: paper
 • Serveis WMS: capa √ļnica

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya