Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Cartografia topogràfica 3D a escales 1:1 000 i 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) v2.2

Cartografia topogràfica 3D a escales 1:1 000 i 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) v2.2

Classificació PCC: 00101 - Cartografia topogràfica urbana

Classificació INSPIRE: Grup 0–1. Referencial topogràfic

 

Base topogràfica que representa amb fidelitat geomètrica la morfologia del terreny i els objectes geogràfics més característics presents en el territori, ja siguin naturals o artificials, i que ocupen una posició determinada sobre la superfície terrestre.

Serveix com a base de referència d’ús generalitzat per a aplicacions fonamentalment tècniques i com a representació gràfica del territori.

Recobreix part del territori de Catalunya (àrees urbanes, traces de carreteres, rius, línia de costa, etc).

La base s’organitza en dos nivells: el primer és el que s'anomena projecte, que agrupa diferents àmbits. El segon nivell és el full, que correspon, opcionalment, a la subdivisió en 40x40 fulls del Mapa Topográfico Nacional 1:50 000 o al tall cadastral. La unitat de distribució és el projecte o el full depenent del format de les dades.

Les dades de la base recullen informació relativa al relleu, la hidrografia, les vies de comunicació, el poblament i les infraestructures auxiliars, la toponímia, els punts de referència i un conjunt reduït de cobertes del sòl i vegetació.

Les escales de referència són 1:1 000 i 1:2 000.

 

 

Propòsit

 • Servir de base de referència útil per al desenvolupament de:
  • Planificació territorial
  • Activitats de gestió
  • Activitats tècniques
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 • Ens locals

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Part de Catalunya: nuclis, traces, rius, costa...

Sistema de referència:

 • horizontal:
 • vertical:

 

ETRS89

Nivell mig de la mar a Alacant

Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:1 000 i 1:2 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y, H
Geometria Punt, Línia, Polígon

 

Qualitat

Es compleix que:

L’exactitud posicional dels elements ben definits i recollits per fotogrametria és de:

 • Per a la cartografia d’escala 1:1000:
  •     20cm per al 90% dels elements, per a la planimetria
  •      25cm per al 90% dels punts acotats, per al relleu
 • Per a la cartografia d’escala 1:2000:
  •     40cm per al 90% dels elements, per a la planimetria
  •      50cm per al 90% dels punts acotats, per al relleu

Captació

Restitució i actualització fotogramètrica amb revisió de camp posterior.

Manteniment

La periodicitat d'actualització és de 3 anys.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya