Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M) v1.0

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M) v1.0

Classificació PCC: 00106 - Base i mapa topogràfics 1:25 000

Classificació INSPIRE: Grup 0–1. Referencial topogràfic

 

Base topogràfica que representa amb fidelitat geomètrica la morfologia del terreny i els objectes geogràfics més característics presents en el territori, ja siguin naturals o artificials, i que ocupen una posició determinada sobre la superfície terrestre.

Serveix com a base de referència d’ús generalitzat per a aplicacions fonamentalment tècniques i com a representació gràfica del territori.

Recobreix totalment la superfície de Catalunya i està estructurada en 305 fulls, que s’empren com a unitats de distribució del producte.

Les dades de la base recullen informació relativa al relleu, la hidrografia, les vies de comunicació, el poblament i les infraestructures auxiliars, la toponímia, els punts de referència i un conjunt reduït de cobertes del sòl i vegetació.

L'escala de referència és 1:25 000.

 

 

Propòsit

 • Servir de base de referència útil per al desenvolupament de:
  • Planificació territorial
  • Activitats de gestió
  • Activitats tècniques
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya

Sistema de referència:

 • horizontal:
 • vertical:

 

ETRS89

Nivell mig de la mar a Alacant

Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:25 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y, H
Geometria Punt, Línia, Polígon

 

Qualitat

Exactitud posicional: Planimetria i altimetria: 2,5 m

Altres controls de qualitat:

 • Classificació correcta
 • Consistència geomètrica i topològica
 • Coherència altimètrica i continuïtat entre fulls
 • Completesa

Captació

Generalització de la BT-5M.

Actualització per restitució fotogramètrica.

Manteniment

Prioritat: Dades més antigues o zones amb forta dinàmica de canvi territorial

Període: 2 anys

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya