Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 12. Zones de riscos naturals

Grup III - 12. Zones de riscos naturals

Zones vulnerables caracteritzades per l‚Äôexist√®ncia de riscos de car√†cter natural (qualsevol fenomen atmosf√®ric, hidrol√≤gic, s√≠smic, volc√†nic o incendi natural que, atesa la seva localitzaci√≥, gravetat o freq√ľ√®ncia, pugui afectar negativament a la poblaci√≥), per exemple, inundacions, esllavissades de terres i col¬∑lapses, allaus, incendis forestals, terratr√®mols, erupcions volc√†niques.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre inter√®s)


 

RISCOS NATURALS I SOCIALS DEL MAPA DE PROTECCI√ď CIVIL DE CATALUNYA


 

PLA CARTOGR√ÄFIC DE CATALUNYA: DEFINICI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď

ID

31201

DENOMINACI√ď

Riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya

DESCRIPCI√ď

Dades de riscos associades als plans d'emergència especials:
- Incendis forestals (INFOCAT), inundacions (INUNCAT), sismicitat (SISMICAT), nevades (NEUCAT), riscos geològics.
- Ind√ļstries (PLASEQTA, PLASEQTOR), transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), contaminaci√≥ d'aig√ľes marines (CAMCAT).

ADMINISTRACI√ď RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

DG Protecció Civil

ACC√ČS A LES DADES

P√ļblic

ACTUALITZACI√ď ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď GEOGR√ÄFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACC√ČS A LA INFORMACI√ď

1. Direcció General de Protecció Civil

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicaci√≥: -

 

VULNERABILITAT DAVANT RISCOS NATURALS I SOCIALS DEL MAPA DE PROTECCI√ď CIVIL DE CATALUNYA


 

PLA CARTOGR√ÄFIC DE CATALUNYA: DEFINICI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď

ID

31202

DENOMINACI√ď

Vulnerabilitat davant riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya

DESCRIPCI√ď

Dades de vulnerabilitat associades als plans d'emergència especials:
- Elements i zones vulnerables que poden patir dany per a cada tipus de risc.
- municipis amb pla d'emergència per vulnerabilitat

ADMINISTRACI√ď RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Ens locals

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

DG Protecció Civil

Ens locals

ACC√ČS A LES DADES

P√ļblic

ACTUALITZACI√ď ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď GEOGR√ÄFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACC√ČS A LA INFORMACI√ď

1. Direcció General de Protecció Civil

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicaci√≥: -

 

MAPA PER A LA PREVENCI√ď DE RISCOS GEOL√íGICS


 

PLA CARTOGR√ÄFIC DE CATALUNYA: DEFINICI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď

ID

31203

DENOMINACI√ď

Mapa per a la prevenció de riscos geològics

DESCRIPCI√ď

Identificació, delimitació i quantificació de zones específiques de risc, especialment pel que fa a subsidències o col·lapses i estabilitat de vessants, amb l'objectiu de donar suport a la planificació territorial i establir les mesures preventives o correctores més oportunes per evitar i/o minimitzar el risc.

ADMINISTRACI√ď RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACC√ČS A LES DADES

Parcialment p√ļblic

ACTUALITZACI√ď ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď GEOGR√ÄFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACC√ČS A LA INFORMACI√ď

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (SHP, PDF)
  • Data de la informaci√≥: 2010-2015
  • Data de publicaci√≥: 2010-2015
 • Dades obertes
  • Data de la informaci√≥: 2010-2015
  • Data de publicaci√≥: 2010-2015
 • Visor de riscos geol√≤gics
  • Data de la informaci√≥: 2010-2015
  • Data de publicaci√≥: 2010-2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicaci√≥: -

 

MAPA PER A LA PREVENCI√ď DEL RISC D'ALLAUS


 

PLA CARTOGR√ÄFIC DE CATALUNYA: DEFINICI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď

ID

31204

DENOMINACI√ď

Mapa per a la prevenció del risc d'allaus

DESCRIPCI√ď

Delimitació i quantificació de zones específiques de risc d'allaus de neu. Inclou l'elaboració de cartografies de zones d’allaus, la presa de dades nivometeorològiques d’alta muntanya i la predicció del perill d'allaus.

ADMINISTRACI√ď RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACC√ČS A LES DADES

Parcialment p√ļblic

ACTUALITZACI√ď ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď GEOGR√ÄFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACC√ČS A LA INFORMACI√ď

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Mapa de zones d'allaus

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicaci√≥: agost de 2012

 

MAPA PER A LA PREVENCI√ď DEL RISC S√ćSMIC


 

PLA CARTOGR√ÄFIC DE CATALUNYA: DEFINICI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď

ID

31205

DENOMINACI√ď

Mapa per a la prevenció del risc sísmic

DESCRIPCI√ď

Delimitació i quantificació de zones específiques de risc de terratrèmol. La xarxa sísmica de Catalunya dóna informació ràpida a Protecció Civil i als mitjans de comunicació quan es produeix un terratrèmol, permet fer el control i el seguiment de l’activitat sísmica a Catalunya i proporciona dades sísmiques de qualitat per a la comunitat científica. Associat al Pla d'emergència especial SISMICAT.

ADMINISTRACI√ď RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACC√ČS A LES DADES

Parcialment p√ļblic

ACTUALITZACI√ď ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď GEOGR√ÄFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACC√ČS A LA INFORMACI√ď

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Risc sísmic a Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (GeoPDF)
  • Data de la informaci√≥: 1999
  • Data de publicaci√≥: 1999
 • Serveis WMS
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -
 • Visor de Sismologia
  • Data de la informaci√≥: fins a 2012
  • Data de publicaci√≥: 2012

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicaci√≥: agost de 2012

 

MAPA PER A LA PREVENCI√ď DEL RISC D'INUNDACI√ď


 

PLA CARTOGR√ÄFIC DE CATALUNYA: DEFINICI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď

ID

31206

DENOMINACI√ď

Mapa per a la prevenció del risc d'inundació*

DESCRIPCI√ď

Mapa bàsic de perill de risc d'inundació. Associat al Pla d'emergència especial INUNCAT.

*Conjunt d'informació que apareix, parcialment, a títol informatiu i que, parcialment, és competència de l'Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel que fa al cas.

ADMINISTRACI√ď RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Confederaci√≥ Hidrogr√†fica de l'Ebre i X√ļquer

Agència Catalana de l'Aigua

ACC√ČS A LES DADES

Parcialment p√ļblic

ACTUALITZACI√ď ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď GEOGR√ÄFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACC√ČS A LA INFORMACI√ď

1. Agència Catalana de l'Aigua: Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (SHP)
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -
 • Serveis WMS
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -
 • Visor Espais fluvials
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2013
  • Data de publicaci√≥: abril de 2013

 

2. Agència Catalana de l'Aigua: Hidràulica

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (SHP)
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -
 • Serveis WMS
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -
 • Visor Espais fluvials
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2013
  • Data de publicaci√≥: abril de 2013

 

3. Agència Catalana de l'Aigua: Àrees amb risc potencial significatiu d'inundació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (SHP)
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -
 • Serveis WMS
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -
 • Visor Espais fluvials
  • Data de la informaci√≥: -
  • Data de publicaci√≥: -


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2013
  • Data de publicaci√≥: abril de 2013

MAPA PER A LA PREVENCI√ď DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS


 

PLA CARTOGR√ÄFIC DE CATALUNYA: DEFINICI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď

ID

31207

DENOMINACI√ď

Mapa per a la prevenció del risc d'incendis forestals

DESCRIPCI√ď

Inclou: delimitacions de zones incendiades, punts d'ignició, perímetres de protecció prioritaris, àrees recreatives, punts d'aigua, municipis d'alt risc d'incendis, associacions de defensa forestal, mapes diaris de risc d'incendi, franges de protecció d'urbanitzacions, mapes de combustibilitat i inflamabilitat, mapa de perill bàsic d'incendis forestals i senyals de tancament de massissos. Associat al pla d'emergència especial INFOCAT.

ADMINISTRACI√ď RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

Ens locals

ACC√ČS A LES DADES

Parcialment p√ļblic

ACTUALITZACI√ď ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACI√ď DEL CONJUNT D'INFORMACI√ď GEOGR√ÄFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACC√ČS A LA INFORMACI√ď

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Superfícies afectades per incendis forestals

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (KMZ, MMZ, SHP)
  • Data de la informaci√≥: 1986-2014
  • Data de publicaci√≥: 2015
 • Dades obertes
  • Data de la informaci√≥: 1986-2014
  • Data de publicaci√≥: 2015

 • De producte
  • Data de l'especificaci√≥: desembre de 2014
  • Data de publicaci√≥: desembre de 2014
 • De format: SHP
  • Data de l'especificaci√≥: abril de 2015
  • Data de publicaci√≥: abril de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2013-2014
  • Data de publicaci√≥: 2015

 

2. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals

Resum

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informaci√≥: gener de 2003
  • Data de publicaci√≥: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: octubre de 2013
  • Data de publicaci√≥: octubre de 2013

 

3. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Mapa de perill bàsic d'incendi forestal

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informaci√≥: octubre de 2002
  • Data de publicaci√≥: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2008
  • Data de publicaci√≥: -

 

4. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Combustibilitat

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (MMZ)
  • Data de la informaci√≥: gener de 2006
  • Data de publicaci√≥: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2006
  • Data de publicaci√≥: -

 

5. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Inflamabilitat

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (MMZ)
  • Data de la informaci√≥: gener de 2006
  • Data de publicaci√≥: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2006
  • Data de publicaci√≥: -

 

6. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Municipis amb alt risc d'incendi forestal

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Desc√†rrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informaci√≥: mar√ß de 2006
  • Data de publicaci√≥: -Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya