Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   CT3:COPERNICUS  >   Sessions  >   Session number 2, of 27th June 2012

Session number 2, of 27th June 2012

En aquesta sessió la CT3:GMES va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#1)

  La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

 2. Informe de projectes GMES en curs amb participació catalana i espanyola

  Es presenta a la Comissió l’informe “GMES. Introducció al Programa Europeu d’Observació de la Terra v1.4”, que conté un recull dels projectes GMES que estan sent executats per entitats/organismes catalans i espanyols, distingint els que són Core Services dels que són Downstream Services, així com una breu referència a les dades de contacte de cada participant.

 3. Informe sobre crides actuals i futures per a la participació en projectes GMES

  S’informa a la Comissió que l’informe presentat en el punt anterior de l’ordre del dia inclou l’agenda d’activitats i esdeveniments, així com de les principals crides a projectes de recerca relacionats amb GMES i Observació de la Terra, des del 7è. Programa Marc fins a inicis de la tardor d’enguany. Es constata una molt baixa participació de l’administració pública, molt poc lideratge per part de les entitats catalanes i espanyoles que, essencialment, es posicionen com a partners, no com a líders, i que són vistes com a usuàries finals, no com a col·laboradores capdavanteres.

 4. Política de dades i accés a la informació i serveis GMES

  La Sra. Marina Martínez, del Framework Programme Officer, Spanish Office of Science and Technology (SOST-CDTI), informa a la Comissió sobre les polítiques de dades i d’accés a la informació i serveis GMES:

  Pel que fa a les oportunitats de finançament en els programes de la UE, les crides que hi haurà durant 2013 seran en els àmbits següents:

  • Transport;
  • Oceans;
  • Activitats de recerca, per a PIMEs;
  • EUROSTARS, per a PIMEs;
  • Information and Communication Technologies. Police support programme (ICT PSP);

  Pel que respecta a la política de dades espacials, a partir de 2014 hi haurà un nou programa marc que regularà l’accés a les dades GMES; hi haurà accés a les row data i als serveis desenvolupats, tant als Core com als Downstream, així com a les dades d’infraestructures in situ, amb restriccions en temes de seguretat o interessos mediambientals, així com en la resolució de les dades. L’accés a la informació serà lliure i gratuït, se’n faci o no un ús comercial.

 5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de la darrera sessió de treball programada per a 2012 (sessió #3).


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya