Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   CT3:COPERNICUS  >   Sessions  >   Session number 12, of 18th July 2017

Session number 12, of 18th July 2017

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#11)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Presentació tècnica de l'estat del programa

  • Estat constel·lació Sentinel 1A i 1B
  • Estat Sentinel 3

La Comissió es dona per assabentada de la presentació tècnica de l’estat del programa Sentinel 1A - Sentinel 1B (operativitat i captura d’imatges) i Sentinel 3 (operativitat i usos possibles).

3. Estat treballs Sentinels per l'ICGC

  • Disponibilitat de les imatges Sentinel-2 de Catalunya
  • Monitoratge de tota Catalunya amb Sentinel 1A i 1B

Pel que fa a la distribució de les imatges Sentinel-2 l’ICGC, a petició del DARP, fa la proposta de generar les imatges dels segments orbitals (sense fer mosaic), tant de l’òrbita 51 com de la 8, fer la correcció geomètrica sense correcció topogràfica, amb un únic fitxer (Big Tiff) per segment, i que aquests fitxers siguin descarregables des del Data Cloud. Aquest servei es podrà mantenir sempre i quan les imatges estiguin disponibles al Data Hub de la ESA i mantinguin el servei operatiu.

El DARP exposa que el que necessita són geoserveis per a visualitzar primer i, en cas que interessin, descarregar després les imatges. Atès que el cost econòmic de generar aquests geoserveis no és assumible per l’ICGC, el DARP sol·licita un pressupost per a la seva generació i poder analitzar el seu finançament.

S’acorda que l’ICGC generarà aquest valoració i la comunicarà al DARP.

4. Casos d'ús de mapes de deformacions

  • Explicació casos d'ús en geologia
  • Explicació casos d'ús en àmbit urbà

La Comissió es dona per assabentada de la presentació tècnica dels diferents casos d’ús de mapes de deformacions, tant en l’àmbit de la geologia (amb aplicacions en el Delta de l’Ebre i en esllavissades), com en els àmbits urbans (amb aplicacions al port de Barcelona, en l’extracció d’aigües subterrànies i en les conques de Sallent i Súria).

5. Formació en imatges radar satèl·lit

S’informa sobre la formació en imatges radar satèl·lit que s’impartirà el dia 20 de juliol dins del marc del Grup de Treball Copernicus Catalunya (GT COPCAT), adscrit a aquesta Comissió. El taller pràctic, impartit per tècnics de l’ICGC, versarà sobre conceptes radar, generació d'ortoimatges radar i mesures de moviment en superfície a partir d’aquestes imatges.

6. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa sobre la planificació dels treballs d’aquesta Comissió i s’acorda introduir, en alguna propera sessió, un punt en l’ordre del dia per a tractar el tema de la polarització radar.

7. Torn obert de paraules

Sense comentaris.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya