Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   CT3:COPERNICUS  >   Sessions  >   Session number 1, of 26th March 2012

Session number 1, of 26th March 2012

En aquesta sessió la CT3:GMES va debatre els següents temes:

 1. Constitució de la Comissió

  Es constitueix la Comissió, que neix amb l’objectiu d’impulsar, dins de la Generalitat de Catalunya, la iniciativa europea del Programa d’Observació de la Terra.

 2. Presentació del GMES

  Es presenta als membres de la Comissió el programa GMES (Global Monitoring for Environment and Security) que, conjuntament amb el programa Galileo, constitueixen els dos eixos sobre els que pivota el concepte “espai” a Europa, i que neix amb la vocació de posar en valor l’observació de la Terra (OT). El programa GMES disposa de satèl·lits i sensors in situ, i s’estructura en 3 components principals:

  • Component de servei, que garanteix l’accés a la informació en àmbits temàtics (vigilància terrestre, vigilància del medi marí, gestió d’emergències, vigilància atmosfèrica, seguretat i canvi climàtic);
  • Component espacial, que garanteix observacions sostenibles per als àmbits temàtics; aquesta component està gestionada per l’ESA, que té cura del llançament i seguiment dels satèl·lits;
  • Component in situ, que permet realitzar observacions en els àmbits temàtics mitjançant les instal·lacions aerotransportades, navals i terrestres;

  El programa es composa d’uns Core Services i d’uns Downstream Services, que són els que possibiliten la posada de la informació a l’abast dels usuaris.

  Es preveu el llançament de 5 satèl·lits: Sentinel 1, 2 i 3 entre 2013 i 2015, i Sentinel 4 i 5 a partir de 2020, amb les següents aplicacions:

  • Sentinel 1: imatge SAR (radar), successor de l’ENVISAT;
  • Sentinel 2: imatge multiespectral, successor de l’SPOT i el LANDSAT;
  • Sentinel 3: aplicacions marines, successor del MODIS i el MERIS;
  • Sentinel 4: atmosfèric (òrbita geoestacionària);
  • Sentinel 5: atmosfèric (òrbita baixa);

  Pel que fa a les dades, l’objectiu és obtenir-les, processar-les per a què siguin utilitzables, disseminar-les entre els usuaris i conservar els històrics. Pel que fa a la distribució de les dades els objectius són:

  • Promocionar l’ús i compartir la informació de dades GMES;
  • Accés complet i obert a la informació generada;
  • Enfortir els mercats d’OT a Europa, de manera que generin impuls econòmic;
  • Contribuir a la sostenibilitat i continuïtat en l’adquisició de les dades;
  • Donar suport a la R+D+I

  La distribució de les dades es farà mitjançant els GMES Services.

 3. Definició i planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S’informa a la Comissió que els seus principals objectius han de ser l’impuls del coneixement i la generació de valor afegit en l’administració catalana a partir de les dades, productes i serveis del programa europeu d’observació de la Terra GMES, per a la qual cosa es presenta el següent calendari d’actuacions per fases:

  • Fase de coneixement: març 2012 – desembre 2012
  • Fase de posicionament: 2013
  • Fase d’utilització: 2014 – 2016
 4. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S’informa a la Comissió de les sessions previstes durant l'any 2012: sessió #2 (27 de juny) i sessió #3 (17 d’octubre).


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya