Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   CCCC  >   Sessions  >   Session number 12, of 2nd December 2010

Session number 12, of 2nd December 2010

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#11)

  La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

 2. Aprovació de noves normes i estàndards

  La Comissió aprova els plecs d'especificacions tècniques per a l'elaboració dels següents productes cartogràfics:

  • Cartografia topogràfica 3D a escales 1.1:000 i :2.000 (CT-1M i CT-2M) v2.1.5, revisió 1.
  • Cartografia topogràfica 3D a escales 1.1:000 i :2.000 (CT-1M i CT-2M) v2.2, revisió 2. Dóna de baixa la revisió 1.

  S'informa a la Comissió de les especificacions descriptives del Mapa Urbanístic de Catalunya Sintètic i s'acorda trametre-les a la CT1:PCC per a què generi unes especificacions normatives.

 3. Informe anyal sobre la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya

  S'informa a la Comissió de les inscripcions realitzades enguany en el Registre Cartogràfic de Catalunya: 15.788 metadades donades d'alta i 4.029 metadades donades de baixa, per a un total de 24.528 metadades oficials.

  Tanmateix, s'informa a la Comissió de les millores implementades en la web de l'RCC amb el pas de la v2.1 a la v2.2.

 4. Estat del desplegament del PCC

  S'informa a la Comissió que ens trobem immersos en la fase 2 del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, la de caracterització dels 113 conjunts d'informació, per a la qual cosa s'ha dissenyat un formulari. La propera fase (3) serà la de normalització d'aquests conjunts d'informació.

 5. Informe de les Comissions Tècniques CT1:PCC, CT2:GI i CT3:INSPIRE

  S'informa a la Comissió de les fites més rellevants assolides enguany per les Comissions Tècniques CT1:PCC, CT2:GI i CT3:INSPIRE.

 6. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques

  La Comissió aprova el calendari i l'ordre del dia de les properes reunions, tant de la pròpia Comissió com de les seves Comissions Tècniques.

 7. Torn obert de paraules

  S'informa a la Comissió que la cartografia de la MMAMB ja ha estat inscrita en el Registre Cartogràfic de Catalunya.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya