Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Normes i estàndards  >   Especificacions tècniques  >   Superfícies afectades per incendis forestals

Superfícies afectades per incendis forestals

Classificació PCC: 31207 - Mapa per a la prevenció del risc d'incendis forestals

Classificació INSPIRE: Grup III–12. Zones de riscos naturals

  El conjunt d’informació de Superfícies afectades per incendis forestals conté la delimitació de les superfícies afectades per incendis forestals, considerats amb fort impacte ambiental, descrites mitjançant la seva representació en dues dimensions a escala 1:50000 i uns atributs que descriuen les seves característiques semàntiques.

 

 

Propòsit

 • Calcular les afectacions dels incendis forestals, així com la valoració de pèrdues ambientals, econòmiques i altres
 • Analitzar els canvis en les cobertes del sòl. Incorporar el risc d'incendi forestal en informes territorials
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:50 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Polígon

 

Qualitat

Es compleix que:

L’error mitjà quadràtic de les posicions dels punts ben definits del contorn dels polígons és de 10 metres en cadascuna de les coordenades.

Captació

Tractament d’imatges satèl·lit (càlcul de les diferències de l’índex NDVI entre la imatge anterior i la posterior a l’incendi) i posterior digitalització dels límits de les superfícies afectades.

Cas de no disposar d’imatges, o que aquestes no tinguin la qualitat necessària, la delimitació es fa mitjançant aixecament amb GPS.

Manteniment

El conjunt d’informació de les Superfícies afectades per incendis forestals s’actualitza, com a mínim, cada any.

Distribució i documentació

Dades

 

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya