Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Normes i estàndards  >   Especificacions tècniques  >   Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) a escala 1:5 000 v1.0

Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) a escala 1:5 000 v1.0

Classificació PCC: 30905 - Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC)

Classificació INSPIRE: Grup III–9. Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura

 

El SIGPAC és el sistema d’identificació de parcel·les agrícoles, concebut per a la gestió i el control dels règims d’ajut establerts pel Reglament CE 73/2009, així com per a aquells altres on cal identificar les parcel·les agrícoles.

El SIGPAC és una base de dades amb informació gràfica i alfanumèrica.

La informació gràfica conté la delimitació geogràfica referenciada de cada parcel·la i recinte del terreny (i la seva agregació a nivell municipal i comarcal), superposada a un conjunt d’imatges de satèl·lit o ortofotos aèries i que forma un mosaic continu del territori de Catalunya.

Els recintes, que corresponen al principal fenomen modelat, es deriven de la superposició de les parcel·les cadastrals amb els usos del sòl previstos en el model de dades. Cada parcel·la inclou un o diversos recintes.

La informació alfanumèrica descriu fonamentalment les propietats bàsiques dels recintes.

 

 

Propòsit

 • Donar resposta a les necessitats d’ús relacionades amb els règims d’ajut per als agricultors:
  • Establir disposicions comunes
  • Proporcionar suports gràfics per a la presentació de sol·licituds
  • Servir de suport documental per als controls de l’Administració i resolució de casos dubtosos
  • Facilitar els controls sobre el terreny agilitzant la localització de parcel·les
 • Donar resposta a altres usos:
  • Generar informes
  • Consultar informació
  • Descarregar dades
  • Representació en visors geogràfics
  • Efectuar anàlisi espacial

 

Organització responsable

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:5 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Polígon

 

Qualitat

Per als recintes es compleix que:

 • Es recullen els recintes existents amb una mida igual o superior a 100 m2 amb les següents excepcions: edificacions, piscines i construccions ≥ 50 m2
 • No hi ha recintes duplicats
 • Per a l’atribut ‘us’:
  • El valor escollit existeix a la llista de codis ‘UsosSigpac’
  • L’ús declarat coincideix amb l’ús real
 • No hi ha solapaments o buits superiors a 5 m2 entre polígons

Captació

Fotointerpretació

Visites a camp

Manteniment

Campanyes anuals d'actualització.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya