Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Normes i estàndards  >   Especificacions tècniques  >   Mapa municipal de Catalunya v1.0

Mapa municipal de Catalunya v1.0

Classificació PCC: 10401 - Delimitació municipal i territorial

Classificació INSPIRE: Grup I–4. Unitats administratives

 

El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el Decret 244/2007.

El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5 000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

El Mapa municipal d’un municipi reflecteix el conjunt de les seves línies de límit.

El conjunt de mapes municipals van conformant el Mapa municipal de Catalunya (MMC-5M), entès com a l’arxiu general que ha de contenir les dades i metadades del conjunt de termes municipals que tenen el seu Mapa municipal ja finalitzat.

 

 

Propòsit

 • Acompliment del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació teritorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

 • Direcció General d'Administració Local (ALC)
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:5 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Punt, Línia, Polígon

 

Qualitat

Es compleix que:

 • Existeix la unicitat dels identificadors únics.
 • Les dates referides a la validesa legal dels objectes són consistents i correctes.
 • Els noms de municipi són els oficials a la data de validesa legal dels objectes.
 • L’exactitud posicional és d’1 metre en el 90% dels punts, excepte en les línies límit d’Estat, que no són competència de la Generalitat de Catalunya.

Respecte el Decret 244/2007, de 6 de novembre:

El  llinatge de les metadades proporciona informació fefaent del compliment del Decret.

Captació

Les coordenades de les fites i les trajectòries de les línies de terme compreses entre fites s’obtenen mitjançant treballs topogràfics garantint l’obtenció de la precisió posicional submètrica requerida.

Manteniment

Els límits municipals estan subjectes a actualització segons acords de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya (CDT).

 

Distribució i documentació

Dades

 • Serveis WMS
 • Visor Vissir (visible a escales igual o superiors a 1:25 000)

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya