Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Normes i estàndards  >   Especificacions tècniques

Especificacions tècniques

Normativa aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya corresponent als conjunts d'informació geogràfica (CIG) del Pla Cartogràfic de Catalunya:

 

Grup 0-1 INSPIRE: Referencial topogràfic

 

Grup I-1 INSPIRE: Sistemes de coordenades de referència

 

Grup I-2 INSPIRE: Sistema de quadrícules administratives

 

Grup I-4 INSPIRE: Unitats administratives

 

Grup I-5 INSPIRE: Adreces

 

Grup I-7 INSPIRE: Xarxes de transport

 

Grup I-9 INSPIRE: Llocs protegits

 

Grup II-1 INSPIRE: Elevacions

 

Grup II-2 INSPIRE: Coberta terrestre

 

Grup II-3 INSPIRE: Ortoimatges

 

Grup II-4 INSPIRE: Geologia

 

Grup III-3 INSPIRE: Sòl

 

Grup III-4 INSPIRE: Ús del sòl

 

Grup III-6 INSPIRE: Serveis d'utilitat pública i estatals

 

Grup III-7 INSPIRE: Instal·lacions d'observació del medi ambient

 

Grup III-9 INSPIRE: Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura

 

Grup III-10 INSPIRE: Distribució de la població - Demografia

 

Grup III-11 INSPIRE: Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació

 

Grup III-12 INSPIRE: Zones de riscos naturals

 

Grup III-13 INSPIRE: Condicions atmosfèriques

 

Grup III-18 INSPIRE: Hàbitats i biòtops


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya