Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Convocatòria de presentacions: taller sobre validació de metadades, dades i serveis INSPIRE

Convocatòria de presentacions: taller sobre validació de metadades, dades i serveis INSPIRE

05/04/2016

INSPIRE KEN, EuroSDR i el Centre de Recerca Conjunta de la Comissió Europea (Joint Research Centre) organitzen un taller sobre validació de metadades, dades i serveis INSPIRE el 2 i 3 de juny d'enguany a Marne-la-Vallée, França.

Descripció del taller

Totes les entitats públiques que hagin d'implementar INSPIRE s'enfronten a la qüestió de la validació en relació amb els components tècnics (metadades, serveis i dades). Com INSPIRE està entrant en una fase d'implementació pràctica hi ha una gran necessitat d'eines per a la validació. En el marc del programa de treball de manteniment i implementació d'INSPIRE, la Comissió Europea i els Estats Membres estan desenvolupant actualment, de comú acord, un validador europeu que garanteixi que els resultats d'una prova de conformitat són idèntics. Però atès que les eines no estan disponibles encara, cada organisme públic ha de validar emprant els diversos mètodes i eines existents. A més, el procés de validació també ha de ser considerat, per exemple, ¿Com hauria d'organitzar-se la validació?, ¿Com interpretar els resultats proporcionats per les eines?.

El propòsit d'aquest taller és compartir experiències, presentar l'estat de l'art de les solucions existents i el desenvolupament de comú acord del validador, i identificar les qüestions encara pendents.

Convocatòria de presentacions

Els resums poden provenir de codi obert o de proveïdors de programari comercial que ofereixen eines de validació, des de proveïdors de dades que han executat la validació fins a investigadors. El contingut potencial podria abordar la forma en què s'executa o podria ser executada la validació (eines, mètodes), quina explotació es fa dels resultats de la validació, quines són les principals lliçons apreses (per exemple els errors més freqüents).

Si vostè desitja contribuir a aquest taller, si us plau, envïi un resum abans del 20 d'abril d'enguany a Dominique.laurent@ign.fr.

Els resums haurien d'incloure el títol de la presentació, el nom del presentador, el tema de validació (metadades, dades o serveis) i explicar en poques frases el principal contingut de la presentació i la duració prevista.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya