Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Informe INSPIRE de la Comissió i avaluació REFIT publicats!

Informe INSPIRE de la Comissió i avaluació REFIT publicats!

21/07/2016

La Comissió Europea ha publicat finalment l'informe que havia de presentar en virtut de l'article 23 de la Directiva INSPIRE (2007/2/CE). Junt amb aquest informe es presenta una avaluació detallada que es va dur a terme en el marc del seu programa REFIT (Regulatory Fitness), una de les prioritats de la Comissió:

Aquesta avaluació ha demostrat que la Directiva INSPIRE és encara força apta per a la seva finalitat, però que es necessiten més esforços a nivell de la UE i dels estats membres per a tancar les significatives escletxes d'implementació i recollir els beneficis de la Directiva. Per una altra part, els problemes específics que requereixen atenció es refereixen a les disposicions de política de dades en la Directiva (article 17) i als requeriments i l'ús d'algunes especificacions tècniques en les normes d'implementació (inclouent la racionalització de la presentació d'informes).

Com a conseqüència, la Comissió emet un seguit de recomanacions i accions que implementarà ara en estreta col·laboració amb els estats membres. Un important seguiment és l'acord preliminar sobre el Programa de treball de manteniment i implementació 2016-2020 en la darrera reunió del subgrup de política de manteniment i implementació. Aquest programa de treball es refinarà en els propers mesos i es durà a aprovació en la propera sessió a celebrar l'1/2 de desembre d'enguany. Per una altra part, la Conferència INSPIRE 2016 constituirà una important plataforma per a la discussió de l'informe de la Comissió i l'avaluació REFIT i per a la recollida de "feedback" i "inputs" sobre quines accions cal emprendre per tal que tots recollim els beneficis d'aquesta important Directiva.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya