Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Conferència INSPIRE 2016: Crida a la participació

Conferència INSPIRE 2016: Crida a la participació

26/02/2016

Durant les darreres dècades la Unió Europea ha posat en marxa un ampli ventall de legislació mediambiental per a protegir, preservar i millorar el medi ambient europeu per a les generacions presents i futures. Malgrat tot, els reptes són encara nombrosos i han de ser abordats conjuntament d'una manera estructurada.

El setè Programa d'Acció en matèria de Medi Ambient, que orienta la política mediambiental europea fins al 2020, identifica les àrees en les quals s'ha d'actuar prioritàriament i consagra INSPIRE com un dels instruments del marc de treball per a aconseguir aquests objectius.

INSPIRE pretén compartir eficientment les dades espacials digitals relacionades amb el medi ambient entre les autoritats públiques a tots els nivells de govern, més enllà de les fronteres i amb el públic en general. Aquesta missió requereix una coordinació eficient entre totes les autoritats involucrades i un alt nivell d'interoperabilitat, tant legal com tècnica, un objectiu que també s'inscriu dins el context del mercat digital únic de la UE.

Com a tal, la Conferència INSPIRE 2016, "Inspirant un medi ambient sostenible" també té com a objectiu mostrar com la implementació d'INSPIRE contribueix al Marc Europeu d'Interoperabilitat i a l'economia digital de la UE en general.

La Conferència INSPIRE 2016 tindrà lloc a Barcelona del 26 al 30 de setembre de 2016.

S'organitzarà mitjançant un seguit de sessions plenàries dedicades a les polítiques comunes, així com sessions paral·leles enfocades en les aplicacions i implementacions particulars d'INSPIRE, els reptes i les solucions per a la seva interoperabilitat, temes de recerca i noves i cambiants tecnologies.

Crida a les ponències i als tallers

Us convidem i encoratgem a presentar propostes de resums de presentacions per a les sessions temàtiques o per als tallers.

Els detalls d'aquesta crida i els temes tractats estan disponibles a la pàgina referida a la crida a les ponències i als tallers.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya