Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Consulta pública sobre el proper Pla d'Acció sobre administració electrònica 2016-2020

Consulta pública sobre el proper Pla d'Acció sobre administració electrònica 2016-2020

08/01/2016

La Comissió està consultant sobre el nou Pla d'acció sobre administració electrònica 2016-2020, una de les accions per a completar el mercat únic digital, com fou anunciat en la Comunicació sobre una estratègia per al mercat únic digital per a Europa.

El nou Pla d'acció sobre administració electrònica 2016-2020 abordarà les necessitats, requeriments i expectatives dels ciutadans i les empreses europees en relació a la prestació de serveis públics eficaços, eficients i fàcils d'usar a la UE.

Aquesta consulta pretén recabar opinions dels ciutadans individuals, empreses o organitzacions privades, així com de les administracions públiques nacionals, regionals i locals. Les respostes s'analizaran junt amb els Estats membres i ajudaran a definir el nou Pla d'acció. La Comissió utilitzarà els seus punts de vista i les dades recollides per a definir l'abast i la visió del nou Pla, llurs accions, la participació dels usuaris, la interoperabilitat transfronterera dels serveis gobernamentals, les eïnes clau, així com l'organització del pla atès el ràpid canvi en les tecnologies digitals i en la societat mateixa que podríen requerir noves polítiques i serveis públics.

Aquí està disponible un full de ruta cap a la Comunicació de la Comissió Europea (que se espera es publiqui en el segon quatrimestre de 2016), i la retroalimentació pot ser proporcionada en tots els idiomes oficials de la UE, pot ser publicada i tinguda en compte pels serveis de la Comissió al desenvolupar encara més la proposta de política.

Es busquen les respostes de:

• Els ciutadans

• Les empreses

• Les administracions públiques a tots els nivells (internacional, a escala comunitària, nacional, regional i/o local)

Durada:

La campanya finalitza el 22 de gener de 2016.

Com respondre:

Els detalls complets sobre com respondre estan disponibles en el lloc Agenda Digital per a Europa.

Visualitzeu l'artícle…


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya