Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Models de dades i esquemes dels Annexs II i III i actualització de la Guia Tècnica de l'Annex I

Models de dades i esquemes dels Annexs II i III i actualització de la Guia Tècnica de l'Annex I

17/04/2014

Com a complement a l'esmena de les Normes d'Execució sobre interoperabilitat dels conjunts i serveis de dades espacials dels Annexs II i III i la seva corresponent Guia Tècnica, s'han publicat a la pàgina web INSPIRE en data 17 d'abril els corresponents esquemes XML i models de dades.

L'esmena de les Normes d'Execució ha introduït també un seguit de canvis en els "tipus de candidat" i els "marcadors de posició dels objectes a substituir" de l'Annex I. Per a reflectir aquests canvis la Guia Tècnica de l'Annex I també s'ha actualitzat. Els documents actualitzats també s'han adaptat a la plantilla de document comú per a especificacions de dades i s'han afegit una sèrie de tests abstractes.

Els canvis en els "tipus de candidat" i els "marcadors de posició dels objectes a substituir" dels models de dades de l'Annex I també requeriran l'actualització dels esquemes XML de l'Annex I (Adreces, Unitats Administratives, Xarxes de Transport Aeri i Aigües Hidro-físiques). Atès que aquests canvis podrien tenir un impacte en la implementació de programari i conjunts de dades normalitzades ja existents, cal definir els processos per a l'actualització i publicació dels esquemes XML i per a la migració dels conjunts de dades als esquemes actualitzats. Aquests processos s'estan debatent actualment en la tasca MIWP-18 XML schema maintenance del manteniment INSPIRE i marc d'aplicació. Aquesta tasca proposarà també esquemes actualitzats per als pertinents models de l'Annex I.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya