Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Publicada una nova versió (v3.1) de les Guies Tècniques per als serveis de descàrrega

Publicada una nova versió (v3.1) de les Guies Tècniques per als serveis de descàrrega

14/08/2013

S'ha publicat una nova versió (v3.1) de les Guies Tècniques per als serveis de descàrrega que conté un seguit d'aclariments, exemples addicionals, correccions d'errors menors i una nova secció sobre le mesura de la qualitat del servei. Els canvis detallats respecte la versió anterior (3.0) es poden trobar en aquest document de comparació.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya