Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Geoinformació oficial (PCC)

Geoinformació oficial (PCC)

Conjunts d'informació geogràfica oficial

Grup 0 - 1. Referencial topogràfic



Grup I - 1. Sistemes de coordenades de referència



Grup I - 2. Sistemes de quadrícules geogràfiques



Grup I - 3. Noms geogràfics



Grup I - 4. Unitats administratives



Grup I - 5. Adreces



Grup I - 6. Parcel·les cadastrals



Grup I - 7. Xarxes de transport



Grup I - 8. Hidrografia



Grup I - 9. Llocs protegits



Grup II - 1. Elevacions



Grup II - 2. Coberta terrestre



Grup II - 3. Ortoimatges



Grup II - 4. Geologia



Grup III - 1. Unitats estadístiques



Grup III - 2. Edificis



Grup III - 3. Sòl



Grup III - 4. Ús del sòl



Grup III - 5. Salut i seguretat humanes



Grup III - 6. Serveis d'utilitat pública i estatals



Grup III - 7. Instal·lacions d'observació del medi ambient



Grup III - 8. Instal·lacions de producció i industrials



Grup III - 9. Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura



Grup III - 10. Distribució de la població - demografia



Grup III - 11. Zones subjectes a ordenació a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació



Grup III - 12. Zones de riscos naturals



Grup III - 13. Condicions atmosfèriques



Grup III - 14. Aspectes geogràfics de caràcter meteorològic



Grup III - 17. Regions biogeogràfiques



Grup III - 18. Hàbitats i biòtops



Grup III - 19. Distribució de les espècies



Grup III - 20. Recursos energètics



Grup III - 21. Recursos minerals







 

Marc legal i documentació


Marc legal i documentació







Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya