Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CT4:GG  >   Composició actual

Composició actual

Direcció General, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Universitat de Lleida, ETSEA, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Subdirecció General Adjunta de Geologia i Suport a la legalitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Subdirecció General d'Agricultura
Universitat de Girona, Departament de Ciències Ambientals, Àrea de Geodinàmica Externa
Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Universitat Politècnica de Catalunya, ETSECCPB, Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica (enginyeria geològica i geologia)
Àrea de Geofísica i Sismologia, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de l'Aigua
Ajuntament de Barcelona, Protecció Civil
Departament d'Interior, Direcció General de Protecció Civil
Àrea Metropolitana de Barcelona, Coordinació de Programes d'Infraestructures
Àrea de Recursos Geològics, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències, Departament de Geologia
Universitat de Barcelona, Facultat de Geologia, Departament de Geodinàmica i Geofísica
Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Universitat Politècnica de Catalunya, EPSEM, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
Institut d'Estudis Catalans
Universitat Politècnica de Catalunya, ETSECCPB, Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica (sismologia i enginyeria sísmica)
Ajuntament de Tremp, Promoció Local
Subdirecció General de Geofísica, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament d'Empresa i Coneixement, Direcció General de Mines i Seguretat Industrial
Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d'Urbanisme
Diputació de Tarragona
Secretari
Subdirecció General de Serveis, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat

Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya